Mongolia

Mongolia ประเทศแห่งธรรมชาติสำหรับหลายๆคนที่อยากไปหาสถานที่ท่องเที่ยวแบบธรรมชาติ เป็นประเทศที่เต็มไปด้วยวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ ดินแดนแห่งขุนเขาอันเงียบสงบ

Mongolia

ประเทศมองโกเลีย ตั้งอยู่ในทวีปเอเชีย มีพรมแดนทางเหนือติดกับประเทศรัสเซีย และทางใต้ติดกับประเทศจีน ภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูง ภูเขา ทุ่งหญ้า และไม่มีอาณาเขตติดกับทะเล มองโกเลียเป็นประเทศที่มีความหนาแน่นของประชากรน้อยมาก

ด้วยพื้นที่ที่มีขนาดใหญ่กว่าประเทศไทยถึง 3 เท่า แต่มีประชากรเพียง 3 ล้านกว่าคนเท่านั้นชาวมองโกเลียส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธนิกายวัชรยานแบบทิเบต มีวิถีชีวิตเรียบง่ายและเป็นมิตรกับนักท่องเที่ยวสุดๆ

สภาพอากาศและฤดูกาล

มี 4 ฤดูกาล ซึ่งแต่ละฤดูก็จะมีสภาพอากาศและอุณหภูมิที่แตกต่างกันอย่างสุดขั้ว

1. ฤดูร้อน ( กรกฎาคม – สิงหาคม ) : อุณหภูมิอาจสูงขึ้นไปถึง 40 องศาเซลเซียส 

2. ฤดูหนาว ( พฤศจิกายน – กุมภาพันธ์ ) : อาจหนาวติดลบถึง -40 องศาเซลเซียส

3. ฤดูใบไม้ผลิ ( มีนาคม – พฤษภาคม ) : อุณหภูมิแปรปรวนและมีลมพายุ 

4. ฤดูใบไม้ร่วง ( กันยายน – ตุลาคม ) : อากาศกำลังเย็นสบาย

ภาษา

ใช้ภาษามองโกล ( Mongol Khalkha ) เป็นภาษาราชการ 90% ที่เหลือคือภาษา Turkic และภาษา Russia

ศาสนา

ประชากรชาวมองโกเลียส่วนมากนับถือศาสนาพุทธนิกายวัชรยานแบบทิเบต ( นิกายลามะ ) 50% นับถือเทพและภูตผีผ่านคนทรง ( Shamanist ) และศาสนาคริสต์ 6% อิสลาม 4% ไม่นับถือศาสนาใดๆ 40%

สกุลเงิน

ทุกริก ( Tugrik ) รหัสคือ MNT โดย 1,000 Tugrik เท่ากับ 17 บาทโดยประมาณ ร้านค้าใหญ่ๆ จะรับสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ( USD ), ยูโร ( EUR ), หยวน ( CNY ) รวมถึงรูเบิลรัสเซีย ( RUB ) ด้วย

สถานที่ท่องเที่ยว

1. Genghis Khan Statue Complex

Genghis Khan Statue Complex

อนุสาวรีย์เจงกิสข่าน สร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึง นักรบผู้ยิ่งใหญ่แห่งมองโกล ซึ่งเคยนำทัพพิชิตดินแดนต่างๆ ตั้งแต่เอเชียถึงยุโรป ที่นี่นับว่าเป็นอนุสาวรีย์คนขี่ม้าที่ใหญ่ที่สุดในโลก มีความสูงประมาณ 131 ฟุต เทียบเท่าตึก 12 ชั้น

สร้างจากสแตนเลสทั้งหมด ส่วนฐานเป็นอาคารจัดแสดง มีห้องนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับชนชาติมองโกล ส่วนชั้นบนส่วนของรูปปั้นเปิดให้นักท่องเที่ยวขึ้นไปชมวิวทิวทัศน์สวยๆ รอบอนุสาวรีย์ที่สามารถมองเห็นทุ่งหญ้ากว้างไกลสุดลูกหูลูกตา โอบล้อมด้วยเนินเขาสวยงาม

2. Gandan Monastery

Gandan Monastery

วัดกานดาน วัดคู่บ้านคู่เมือง ศูนย์รวมใจชาวพุทธมองโกเลียในเมืองหลวงอูลานบาตอร์ สร้างขึ้นในช่วงปี ค.ศ. 1835 ด้วยสถาปัตยกรรมแบบทิเบต ภายในเป็นที่ตั้งของสถานที่สำคัญมากมาย

ไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยสงฆ์ วิทยาลัยพุทธปรัชญา วิทยาลัยการแพทย์และโหราศาสตร์ รวมถึงเป็นที่ประดิษฐานของ พระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์ ซึ่งเป็นพระพุทธรูปในพระอิริยาบถยืน อยู่ด้านในพระวิหารที่สูงที่สุดในโลกด้วย

3. Sukhbaatar Square

Sukhbaatar Square

จัตุรัสซัคบาทาร์ จัตุรัสที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองหลวงอูลานบาตอร์และเป็นที่จัดงานเทศกาลต่างๆ กลางจัตุรัสมีอนุสาวรีย์รูปปั้นของ ดัมดิน ซัคบาทาร์ ผู้ประกาศอิสรภาพแก่มองโกเลีย เมื่อปี ค.ศ. 1921 ตั้งตระหง่านเป็นจุดเด่น ส่วนรอบๆ เป็นที่ตั้งของสถานที่สำคัญหลายแห่ง

4. Zaisan Memorial

Zaisan Memorial

อนุสรณ์สถานแห่งการต่อสู้ไซซาน ตั้งอยู่บนยอดเขาไซซาน สร้างขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่ทหารมองโกเลียที่เข้าร่วมรบกับทหารสหภาพโซเวียตในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 จนนำไปสู่การปฏิวัติประกาศอิสรภาพของประเทศมองโกเลีย ซึ่งที่นี่นอกจากจะเป็นจุดเรียนรู้ประวัติศาสตร์แล้ว ยังเป็นจุดชมวิวเมืองอูลานบาตอร์ที่สวยงามที่สุด

5. Gorkhi-Terelj National Park

Gorkhi-Terelj National Park

อุทยานแห่งชาติเทอเรลจ์ เป็นเขตอนุรักษ์ทางธรรมชาติที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของมองโกเลีย มีภูเขาหินแกรนิตขนาดใหญ่รูปร่างแปลกตามากมาย ซึ่งจุดที่ทุกคนต้องมาเช็คอินถ่ายรูปกันเรียกว่า หินเต่า ( Turtle Rock ) เป็นภูเขาหินแกรนิตขนาดใหญ่ที่ถูกน้ำฝนและลมตามธรรมชาติกัดกร่อนจนมีรูปร่างคล้ายเต่า

6. Winter Palace of Bogd Khan

Winter Palace of Bogd Khan

พระราชวังฤดูหนาว ที่ประทับของ บอกด์ ข่าน กษัตริย์องค์องค์สุดท้ายของราชอาณาจักรมองโกเลีย สร้างขึ้นด้วยสถาปัตยกรรมแบบทิเบต ภายในแบ่งการเข้าชมเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนพระตำหนักเก่าของบอกด์ ข่าน และพระราชินี

ที่จะจัดแสดงห้องหับและเครื่องใช้สอยในชีวิตประจำวันต่างๆ และส่วนของวัดในเขตพระราชฐาน อันเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปเก่าแก่ โบราณวัตถุ และภาพจิตรกรรมทรงคุณค่ามากมาย 

7. Ulaanbaatar

Ulaanbaatar

อูลานบาตอร์เป็นเมืองหลวงและเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของมองโกเลีย ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของประเทศ กว่าจะมาเป็นอูลานบาตอร์ได้มีการเปลี่ยนชื่อเมืองมาหลายครั้งจนสรุปเมื่อปี 1924

ซึ่งมีความหมายว่าวีรบุรุษสีแดง เพื่อเป็นเกียรติแก่ ดัมดิน ซัคบาตอร์ ( Damdin Sukhbaatar ) ผู้นำการปฏิวัติการปกครองและการประกาศอิสรภาพจากจีนของมองโกเลียปัจจุบันเมืองหลวงแห่งนี้ถือเป็นศูนย์กลางการคมนาคมของประเทศ ทั้งการเดินทางโดยเครื่องบินที่มีทั้งเที่ยวบินภายในประเทศและระหว่างประเทศ

มีรถไฟและรถโดยสารทางไกลอื่นๆ อีกทั้งยังมีถนนที่เชื่อมต่อไปยังหลายๆ พื้นที่ในมองโกเลียและเชื่อมต่อไปยังประเทศใกล้เคียง ที่สามารถเชื่อมโยงกับเส้นทางรถไฟสายทรานส์ – ไซบีเรีย ( Trans – Siberian Railway )

8. Natural History Museum

Natural History Museum

พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ธรรมชาติ ( Natural History Museum ) ตั้งอยู่ไม่ไกลจากจัตุรัสเจงกิสข่าน เป็นสถานที่ที่เพื่อนๆ สามารถมาเรียนรู้ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของมองโกเลียทั้งด้านพืชพันธุ์ธรรมชาติ สัตว์ชนิดต่างๆ รวมถึงสภาพภูมิประเทศอย่างธรณีวิทยา

9. Altai Tavan Bogd National Park

Altai Tavan Bogd National Park

เทือกเขาอัลไตมีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 636,200 เฮกตาร์ ครอบคลุมทั้งเมือง Bayan-Ulgii, Tsengel Soum, Ulaanhus Soum, Sagsai Soum และ Altai Soum โดยมี Khuiten Uul เป็นยอดเขาที่สูงที่สุด โดยมีความสูงราว 4,353 เมตร สามารถมองเห็นประเทศจีนและประเทศรัสเซียจากบนยอดเขาแห่งนี้ได้

10. Gobi Desert

Gobi Desert

ทะเลทรายโกบีติด 1 ใน 5 ของทะเลทรายที่กว้างใหญ่ที่สุดในโลก ทะเลทรายแห่งนี้ล้อมรอบไปด้วยเทือกเขาอัลไตและทุ่งหญ้าสเตปป์ที่กว้างใหญ่ ซึ่งเคยมีการค้นพบซากฟอสซิลและไข่ไดโนเสาร์ที่ทะเลทรายนี้อีกด้วย

ทะเลทรายโกบีแตกต่างจากทะเลทรายทั่วไปตรงที่พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นทุ่งหญ้าที่ราบกว้าง อุดมไปด้วยพืชพันธุ์ต่างๆ สัตว์จำนวนมากจึงมาอาศัยอยู่ในบริเวณนี้ สถานที่ท่องเที่ยวยอดฮิตของโกบีคือ “ Khongoryn Els ”

ที่ถูกขนานนามว่าเป็นดินแดนแห่งเนินทรายที่สวยงามและใหญ่ที่สุดของโกบี เพราะมีพื้นที่ครอบคลุมอาณาบริเวณยาวกว่า 150 กิโลเมตรและกว้างกว่า 12 กิโลเมตร เนินทรายบางจุดสูงถึง 800 เมตร

แล้วถ้าคุณเป็นสายทำบุญก็อยากแนะนำที่นี่เลย เตรียมตัวขึ้นเขาคิชกุฏ ที่จะทำให้คุณได้ทั้งเที่ยวได้ทั้งบุญ และระหว่างเดินทางบนรถ เราก็สามารถหาอะไรทำตอนนั่งรถได้ แนะนำเกม WEREWOLF เลยที่จะทำให้คุณมาอะไรเล่นตอนนั่งรถ