เที่ยว 5 วัดในกรุงเทพฯ ได้ทั้งบุญ ได้ทั้งรูปสวยๆ

เที่ยว 5 วัดในกรุงเทพฯ ได้ทั้งบุญ ได้ทั้งรูปสวยๆ

เที่ยว 5 วัดในกรุงเทพฯ ได้ทั้งบุญ ได้ทั้งรูปสวยๆ พูดถึงกรุงเทพฯ หลายๆ คนคงนึกไม่ค่อยออกว่าจะไปเที่ยวที่ไหนดี เพราะอาจจะนึกออกแค่เพียงห้างสรรพสินค้าที่ไปกันบ่อยๆ แถมยังไม่ร้อนอีกด้วย แต่ที่จริงแล้วนั้นกรุงเทพมหานครเอง ก็มีแหล่งท่องเที่ยวมากมายหลายแห่ง ที่รอให้นักท่องเที่ยวเองได้มาเยี่ยมชมความสวยงาม ซึ่งวันนี้เราจะพาไปชมวัดสำคัญๆ และสวยจนอยากแชะภาพเก็บไว้หลายๆ ภาพกันเลยทีเดียว ไปดูกันเลยว่าจะมีวัดไหนกันบ้าง

วัดอรุณราชวราราม

1. วัดอรุณราชวราราม

วัดอรุณราชวรารามราช วรมหาวิหาร หรือ วัดแจ้ง เป็นวัดโบราณ ที่สร้างขึ้นในสมัยอยุธยา เดิมเรียกว่า วัดมะกอกนอก ในสมัยรัชกาลที่ 4 โปรดเกล้าให้อัญเชิญพระบรมราชสรีรางคารของรัชกาลที่ 2 มาบรรจุที่พุทธอาสน์ของพระพุทธธรรมมิศรราชโลกธาตุดิลก พระประธานในอุโบสถวัดอรุณ และพระราชทานนามวัดใหม่ว่า วัดอรุณราชวราราม ความสวยงาม และโดดเด่นของวัดอรุณฯ ก็คือ พระปรางค์วัดอรุณฯ

ซึ่งตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา เป็นพระปรางค์สถาปัตยกรรมไทย และมีขนาดใหญ่ สูงจากฐานถึงยอด 81.85 เมตรเลยทีเดียว ประกอบด้วยปรางค์ประธาน และปรางค์รองอีก 4 ปรางค์ด้วยกัน สร้างขึ้นแทนพระปรางค์องค์เดิมในสมัยรัชกาลที่ 2 และบูรณะครั้งใหญ่ในสมัยรัชกาลที่ 4 นอกจากนี้ยังมีคติความเชื่อของคนไทยที่ว่าหากมาไหว้สักการะที่วัดอรุณฯ สักครั้ง จะมี “ชีวิตรุ่งโรจน์ทุกคืนวัน” อีกด้วย

2. วัดพระแก้ว

วัดพระแก้ว

วัดพระแก้ว หรือ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม สร้างขึ้นพร้อมกับการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ในสมัยรัชกาลที่ 1 เป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองของประเทศไทยเรา เรียกได้ว่า ถ้าได้มาเที่ยวกรุงเทพฯ แล้วล่ะก็ ต้องไม่พลาดแวะมาที่นี่สักครั้งเพื่อความเป็นสิริมงคล วัดพระเเก้วนี้เป็นวัดหลวงซึ่งตั้งอยู่ในพระบรมมหาราชวัง คล้ายกับเดียวกับวัดพระศรีสรรเพชญ์ ซึ่งเป็นวัดในพระราชวังหลวงในสมัยอยุธยานั่นเอง ทำให้ที่นี่ไม่มีพระสงฆ์จำวัดอยู่ อีกทั้งภายในวัดยังเป็นที่ประดิษฐาน พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร หรือ พระแก้วมรกต ซึ่งเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ เป็นที่เคารพบูชาของคนไทยอีกด้วย

3. ภูเขาทอง วัดสระเกศ

ภูเขาทอง วัดสระเกศ

วัดสระเกศ เป็นวัดโบราณในสมัยกรุงศรีอยุธยา ต่อมาจึงได้รับการบูรณะในสมัยรัชกาลที่ 1 ภายในวัดยังเป็นที่ตั้งของ พระบรมบรรพต หรือ ภูเขาทอง ซึ่งเป็นเจดีย์บนภูเขาจำลอง สร้างในสมัยของรัชกาลที่ 3 โดยทรงให้เป็นพระปรางค์มีฐานย่อมุมไม้สิบสอง แต่ยังไม่ทันแล้วเสร็จ จนเถึงสมัยรัชกาลที่ 4 จึงทรงให้เปลี่ยนแบบเป็นภูเขา ก่อพระเจดีย์ไว้บนยอด และเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ ทำให้ยอดเจดีย์สีทองสวยงาม ส่องสว่างเห็นได้แต่ไกล จนเรียกได้ว่าที่นี่เป็นอีกหนึ่งสัญลักษณ์ของกรุงเทพฯ ก็ว่าได้

ขึ้นไปบนภูเขาทองนั้นต้องเดินวนขึ้นไปตามบันไดถึง 300 กว่าขั้น นอกจากนี้ที่ด้านบนยังเป็นจุดชมวิวที่เราจะสามารถมองเห็นกรุงเทพฯ ได้แบบ 360 องศาอีกด้วย ที่นี่จึงเป็นอีกหนึ่งวัดสวยในกรุงเทพฯ ที่ต้องแวะมาสักครั้ง อีกทั้งในทุกๆ ปี ยังมีการจัด งานภูเขาทอง ซึ่งเป็นพิธีอัญเชิญผ้าแดงห่มองค์พระบรมบรรพต เป็นมงคลพิธีที่สืบทอดต่อกันมาตั้งแต่ในสมัยรัชกาลที่ 5 ค่ะ ปกติแล้วงานภูเขาทองจะตรงกับช่วงเทศกาลลอยกระทง และมีการจัดงานใหญ่ตลอด 10 วัน 10 คืน

4. วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร

วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร

คำว่า ราชบพิธ หมายถึง พระราชาทรงสร้าง วัดราชบพิธ ซึ่งก็คือ เป็นวัดที่รัชกาลที่ 5 ทรงสร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ระลึกสำหรับพระอัครมเหสีพระราชเทวี และเจ้าจอมพระสนมเอกของพระองค์ นั่นเอง ส่วนคำว่า สถิตมหาสีมาราม นั้นก็คือ เป็นวัดที่ประดิษฐานเสมาขนาดใหญ่ เพราะตามปกติแล้วเสมาของวัดโดยทั่วไปจะอยู่ตามมุมหรือติดอยู่กับตัวพระอุโบสถ แต่เสมาของวัดนี้ตั้งอยู่บนกำแพงรอบวัดถึง 8 ด้าน จึงเป็นการขยายเขตทำสังฆกรรมของสงฆ์ให้กว้างขึ้น อีกทั้งวัดราชบพิธฯ ยังเป็นที่ตั้งของสุสานหลวงแห่งเดียวในกรุงเทพฯ อีกด้วย

พระอุโบสถภายในตกแต่งด้วยสถาปัตยกรรมแบบโบสถ์คริสต์โดยนำเอาการตกแต่งภายในแบบโกธิค จึงทำให้วัดราชบพิธฯ เป็นวัดที่มีการผสมผสานของไทย และตะวันตกอย่างงดงาม วัดนี้ไม่เพียงแต่จะเป็นวัดประจำรัชกาลที่ 5 เท่านั้น แต่ยังเป็นวัดประจำรัชกาลที่ 7 ด้วย เพราะในรัชสมัยของ รัชกาลที่ 7 นั้นไม่ได้มีการสร้างวัดขึ้น แต่ท่านก็ได้รับพระราชภาระในการทำนุบำรุงและบูรณปฏิสังขรณ์วัดราชบพิธนี้ด้วย ดังนั้นจึงถือเป็นวัดประจำพระองค์ด้วยเช่นกัน อีกทั้งเคยเป็นที่ประทับของสมเด็จพระสังฆราชถึง 3 พระองค์รวมถึงพระองค์ปัจจุบัน

5. วัดราชนัดดารามวรวิหาร

วัดราชนัดดารามวรวิหาร

วัดราชนัดดารามวรวิหาร สร้างขึ้นในรัชกาลที่ 3 เพื่อเฉลิมพระเกียรติแก่พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าหญิงโสมนัสวัฒนาวดี โดยมีเจ้าพระยายมราช (บุนนาค ยมนาค) เป็นผู้ออกแบบแผนผังการสร้างวัด พระอุโบสถ ตลอดจน โลหะปราสาท ภายในพระอุโบสถ ประดิษฐาน พระพุทธเสฏฐตมมุนินทร์ ซึงมีความหมายว่า พระพุทธองค์ผู้ทรงประเสริฐสูงสุดยิ่งใหญ่เหนือกว่าพระมุนีใดในโลก และมีจิตรกรรมฝาพนัง ด้านหน้าและด้านหลังเป็นเรื่องพุทธประวัติ

 สำหรับ โลหะปราสาท นั้นใช้เวลาการสร้างกว่า 160 ปี แล้วเสร็จในสมัยรัชกาลที่ 9 นับเป็นโลหะปราสาทแห่งแรกของไทย เป็นอาคาร 7 ชั้น มียอดปราสาท 37 ยอด ภายในโลหะปราสาท มีนิทรรศการโลหะปราสาท ตั้งแต่ประวัติความเป็นมา และการก่อสร้าง อีกทั้งยังมีบันไดเวียน 67 ขั้น อยู่ตรงกลางปราสาทเพื่อให้นักท่องเที่ยวขึ้นไปชมวิวสวยๆ รอบเกาะรัตนโกสินทร์ด้านบนได้ในมุม 360 องศาค่ะ อีกทั้งยอดโลหะปราสาท ยังเป็นที่ประดิษฐานของพระบรมสารีริกธาตุอีกด้วย

เห็นไหมล่ะว่าแต่ละวัดนั้นมีความสวยงามมากๆ อีกทั้งยังมีสไตล์การตกตกแต่งที่มีเอกลักษณ์อีกต่างหาก ใครอยากได้บุญ อยากไปแชะภาพสวยๆ ก็ลองไปเที่ยวชมกันดูนะ

ถ้าเอ่ยถึงประเทศรัสเซีย Russia ทุกคนก็คงจะต้องนึกถึง Moscow และหากจะพูดถึงประเทศแล้วนั้น แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศ Russia ที่หลายคนอาจจะมองข้ามถึงความสวยงามของมัน

แนะนำ เกมสล็อต Gaelic Luck เกมลุ้นโชคที่คุณต้องลอง เป็นเกมสล็อตที่เล่นง่ายมี 5 วงล้อและ 20 ช่อง เล่นได้บนทุกอุปกรณ์ตั้งแต่ 20p รับรางวัลมากถึง 20 สปินฟรี จโคลเวอร์เพื่อแสดงคูณโบนัสมากถึง 10 เท่า